• Facebook
  • Instagram

Alimentació - Productes d'higiene - Joguines - Complements - Sevei de perruqueria - Tèxtil

  • Estefania Gracia Ruiz

Recicla el teu dia a dia

L’augment de residus fa que cada vegada sigui més necessari apostar per noves metodologies de reciclatge


La preservació del medi ambient és cosa de tots. Cada vegada es generen més residus i, en conseqüència, augmenta la necessitat de reforçar les metodologies de reciclatge. Actualment, Andorra recicla gairebé el 50% dels residus que genera i la previsió és que aquest percentatge pugui augmentar de forma significativa en els pròxims anys. Per aconseguir-ho, és important que apostem per les empreses curoses amb el medi ambient i que contribuïm a l'economia circular. 


Una de les empreses de referència en el sector del reciclatge i de la gestió de residus és el Grup REFESA. Es tracta d’una empresa familiar amb capital 100% andorrà format per dues empreses líders en la Gestió de Residus a Andorra: LSR Logística i Serveis del Reciclatge i Recuperacions Fèrriques REFESA, i compta amb l'experiència de quatre generacions dedicades al món del reciclatge de la ferralla i dels metalls. Davant de l'evolució del mercat i de l'aparició de noves tecnologies, el grup ha anat integrant nous serveis fins a arribar a cobrir tot el ventall de residus que trobem avui en dia. Dins de la seva oferta trobem: el reciclatge de residus valoritzables i no valoritzables, la descontaminació de Vehícles Fora d’Ús (FVU) i posterior desballestament, la gestió de residus de tallers mecànics, la destrucció de suports de dades i documents, la gestió de residus de la construcció i el transport i recollida de residus, incloent-hi els residus perillosos, entre ells l’amiant. A més, l'entitat ofereix un servei de lloguer de contenidors i sacs per a la construcció, buidatge i desmantellament de locals, venda de recanvis d'ocasió i compravenda de maquinària d'ocasió.


Tanmateix, el grup està apostant de manera molt significativa pel Reciclatge d'Aparells Elèctrics i Electrònics (RAEE). Actualment, el Grup REFESA és l'única empresa del país autoritzada a realitzar el tractament d'aquests tipus de residus a Andorra. Se n'encarrega del seu desmuntatge i n'efectua la descontaminació adient perquè els diferents components puguin ser reutilitzats, contribuint així a l’economia circular donant-los una nova vida.

El Grup REFESA considera com a dues premisses essencials per a l’èxit la protecció del Medi Ambient i la qualitat dels seus serveis. Com a resultat de la implicació en la millora continua de la qualitat dels serveis que presenten als clients; així com la seva responsabilitat social corporativa en la preservació del medi ambient, les empreses del Grup REFESA estan certificades en les normes ISO 9001:2015 i ISO 14001:2015. Amb la col·laboració de tots, Grup REFESA participa en els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) marcats per Nacions Unides, els quals busquen assolir un creixement de manera equilibrada en 3 àmbits: econòmic, social i ambiental. Amb tot, l'objectiu principal del grup és posar les seves instal·lacions de més de 3.800 m²a disposició de les empreses d'Andorra i els seus ciutadans per tal que, entre tots, contribuïm a la preservació del medi ambient i fem possible el reciclatge de molts objectes i materials del nostre dia a dia per a un món millor.LES MILLORS EINES

ELS MILLORS MOMENTS

Av. Carlemany, 93,  AD700, Escaldes-Engordany Tel. +376 828 156