• Facebook
  • Instagram

Alimentació - Productes d'higiene - Joguines - Complements - Sevei de perruqueria - Tèxtil

  • Estefania Gracia Ruiz

Transport de mercaderies, un sector ple d'especificitats i reglamentacionsL'exportació i importació de mercaderies forma part del dia a dia d'Andorra. I com en tot, té les seves pròpies especificitats i reglamentacions. Les legislacions i taxes que cal pagar varien en funció de la mercaderia o producte que es vol transportar i de l'origen d'aquestes. Un dels factors que més influeix a l'hora de realitzar la transacció mercantil entre Andorra i altres països és la pertinença (o no) d'aquest a la Unió Europea (UE). Quan es vol exportar béns de països tercers en aquest territori, s'aplica la Tarifa Exterior Comuna (TEC). És un dret de duana que s'imposa en tot el territori duaner de la UE i al qual Andorra s'hi va afegir l'any 1990 a través de la signatura d'un acord que estableix una Unió Duanera pels productes industrials. D'aquesta manera, quan s'importen a Andorra objectes industrials que provenen d'un territori que no és de la UE, Andorra aplica el mateix dret duaner (aranzel) i en les mateixes condicions que la resta de països de la unió.

Aquesta taxa l'han de pagar els importadors dels productes importats, així com els viatgers que portin o transportin productes industrials en entrar a Andorra i que provinguin d'un territori de fora de la Unió Europea. Per exemple, la persona o l'empresa que importi a Andorra un ordinador que ha adquirit a Estats Units i no ha pagat prèviament la TEC en el moment d'entrar a la UE i l'importa a Andorra, o la persona o empresa que hagi adquirit un vehicle al Japó i no ha pagat prèviament la TEC en el moment d'entrar a la UE i l'importa a Andorra.

La norma general és que el pagament de la TEC s'ha de fer en el moment de l'entrada dels béns al Principat. Tot i això, la normativa permet altres modalitats subjectes a autorització. L'import a pagar varia en funció del producte importat i la UE fixa els tipus impositius aplicables a cada producte. Es poden consultar els drets de duana TEC a la base de dades TARIC.


LES MILLORS EINES

ELS MILLORS MOMENTS

Av. Carlemany, 93,  AD700, Escaldes-Engordany Tel. +376 828 156