• Facebook
  • Instagram

Alimentació - Productes d'higiene - Joguines - Complements - Sevei de perruqueria - Tèxtil

  • Estefania Gracia Ruiz

TRANSPORT I RECOLLIDA DE MATERIALS PERILLOSOS

Si ens volem desfer d’un material que conté fibres d’amiant cal acudir a un gestor de residus autoritzat.


En els darrers anys s’ha parlat molt de l’amiant, el fibrociment i l’asbest i del perill que suposa per a la salut dels qui hi estan exposats. Sabem que és un material nociu i que la seva utilització està prohibida en tots els països de la Unió Europea i a Andorra. L’amiant és un mineral que dona molta resistència al material que el conté i, d’altra banda, fa que aquest sigui ignífug. Aquestes característiques i el preu tan baix de cost han fet que fos àmpliament utilitzat dins de la composició de molts materials aïllants i de la construcció durant dècades. Actualment, ens troben envoltats de molts materials, objectes i elements que contenen fibres d’amiant; com per exemple; en els edificis, cobertes d’uralita, baixants, canonades, dipòsits, xemeneies...


Ara bé, quin és el seu perill? En realitat, si el material que conté fibres d’amiant està en perfecte estat, no hi ha risc. El perill arriba quan les fibres d’amiant s’alliberen de la matriu. Això succeeix quan es realitzen manipulacions en el material, pel desgast del pas del temps, per trencament o per fissures. En conseqüència, es poden alliberar a l’aire fibres de mida microscòpica que acaben adherint-se a la roba i, en el pitjor i més greu dels casos, s’inhalen. Aquestes petites i minúscules partícules són molt nocives per a la salut. Les fibres són molt resistents, es claven als pulmons i hi queden adherides de forma irreversible. L’amiant és considerat com un agent cancerigen. Les principals malalties que poden provocar afecten el sistema respiratori i poden esdevenir en càncer de pulmó, mesotelioma maligne o asbestosi.


La formació dels professionals en les bones pràctiques de manipulació dels materials que contenen fibres d’aminat és la clau per evitar, d’una banda, posar en risc la salut del mateix professional, i d’altra, garantir que durant les tasques de demolició i retirada dels materials no s’alliberin les fibres d’amiant a l’entorn, evitant així que puguin afectar també a la salut de la població.


L’empresa LSR-Logística i Serveis del Reciclatge, que pertany al grup empresarial REFESA, està inscrita al Registre d’Empreses de Risc per Amiant (RERA). Tot el seu personal està format i rep formació reglamentada continuada en la manipulació d’aquests materials. Cal ser molt conscients del risc al qual ens exposem i al que exposem els altres si no es treballa de forma controlada i regulada per la llei vigent en prevenció. Cal que totes les intervencions amb residus que continguin fibres d’amiant siguin realitzades per professionals autoritzats per desenvolupar aquesta gestió. Logística i Serveis del Reciclatge actua seguint les normatives vigents andorranes en matèria de riscos laborals, de gestió de residus perillosos i de realització de treballs que impliquin la manipulació d’amiant o de materials que en continguin.


LSR redacta el pla de treball previ a la intervenció, retira el material in situ, l’emmagatzema de forma provisional en el seu magatzem autoritzat i controlat i, finalment, l’exporta fins a un abocador de residus perillosos autoritzat per la Generalitat de Catalunya. Confiar en un bon equip de professionals és clau per protegir la salut de les persones i l’entorn.LES MILLORS EINES

ELS MILLORS MOMENTS

Av. Carlemany, 93,  AD700, Escaldes-Engordany Tel. +376 828 156